Leasing

Leasing

Leasing jest doskonałym narzędziem finansowania inwestycji. Korzystają z niego zarówno spółki giełdowe, przedsiębiorstwa komunalne, małe przedsiębiorstwa prywatne jak i spółki rodzinne. Różnice polegają na rodzajach korzyści jakie firmy czerpią finansując inwestycje leasingiem. Dla jednych jest to jedyna możliwość inwestycji, dla innych decydujące znaczenie ma elastyczność w regulowaniu wysokością płatności. Dla jeszcze innych liczą się oszczędności podatkowe i prostota rozwiązań księgowych.

Skontaktuj się z naszym Doradcą by omówić, co w Twojej sytuacji byłoby najlepsze i aby pomógł Ci wybrać optymalne rozwiązanie.


Rodzaje leasingu:

Leasing operacyjny
W umowach leasingu operacyjnego, raty leasingowe stanowią koszt uzyskania przychodu dla Korzystającego. Finansujący jest właścicielem składnika majątku trwałego użytkowanego przez Korzystającego i ma prawo do odpisów amortyzacyjnych. Raty leasingowe podlegają podatkowi od towarów i usług (VAT) w stosunku do całości raty. Cechą charakterystyczną tej umowy jest przyznanie Korzystającemu prawa pierwokupu przedmiotu leasingu po zakończeniu okresu użytkowania rzeczy (czyli po zakończeniu umowy).


Leasing kapitałowy
Leasing finansowy charakteryzuje się tym, iż zawiera klauzulę opcji na sprzedaż przedmiotu leasingu po zakończeniu okresu umowy. Klauzula ta oznacza, że Korzystający ma prawo dokonać wykupu rzeczy oddanej mu w leasing. Skorzystanie z tej możliwości uzależnione jest wyłącznie od uznania Korzystającego, zaś oświadczenie woli Korzystającego w tej sprawie jest prawnie skuteczne wobec Finansującego. Przedmiot leasingu traktowany jest jako aktywa Korzystającego, dlatego też amortyzację dla celów podatkowych przeprowadza Korzystający. Korzystający wlicza sobie również w koszty uzyskania przychodu część odsetkową raty leasingowej. 


Aby omówić konkretne korzyści wynikające z leasingu, w szczególności:

- leasing środków transportu,
- leasing maszyn i urządzeń,
- leasing nieruchomości


Zapraszamy na spotkanie z naszym doradcą.

 
Kursy walut
USD  4,2549
EUR  4,6340
JPY  3,2418
GBP  5,2397
carousel slider

© 2023 Realfinance Polska. Wszelkie prawa zastrzeżone

Projekt i realizacja: