Portfele modelowe

Portfele modelowe

Czym są portfele modelowe?

Portfele modelowe to idealne rozwiązanie dla osób, które chcą inwestować w fundusze kapitałowe, a nie mają czasu lub umiejętności, aby na bieżąco śledzić sytuację na rynku ekonomicznym.

Decydując się na portfele modelowe masz do wyboru cztery strategie inwestowania:

- zrównoważoną
- stabilnego wzrostu
- agresywną
- aktywną


oraz dodatkowe dwie, gdy chcesz inwestować w fundusze zagraniczne:

- akcji zagranicznych europejskich
- akcji zagranicznych światowych


Nasi doradcy pomagają przeanalizować możliwe opcje.


Skorzystanie z jednego lub więcej portfeli modelowych nie wyklucza jednocześnie inwestowania w poszczególne fundusze.

Portfel Zrównoważony:
W zależności od koniunktury od 30 do 70% aktywów inwestowanych jest w akcje

Portfel Stabilnego Wzrostu:
80% środków inwestowanych jest w fundusze dłużne, a tylko do 20% w akcje.

Portfel Modelowy Akcyjny:
Minimum 80% aktywów inwestowanych jest w akcje.

Portfel Aktywnej Alokacji:
100% aktywów inwestowanych jest w akcje

Jak powstają portfele modelowe?

Portfele modelowe tworzą eksperci w oparciu o:

- osiągane wyniki i ich zmienność (stopa zwrotu, ryzyko)
- akcjonariuszy (właścicieli towarzystwa)
- strategię inwestycyjną i sposób jej realizacji
- ograniczenia inwestycyjne
- kwalifikacje zarządzających
- sposób prezentacji wyników (stosowane metody wyceny aktywów)


Dlaczego warto wybrać portfele modelowe?

- zapewniają profesjonalne doradztwo
- wygodny sposób zarządzania portfelem funduszy inwestycyjnych
- bezpieczeństwo, likwidując ryzyko indywidualnego zarządzania funduszami
- nowe wartości, nie odbierające klientowi ostatecznej decyzji


W celu omówienia szczegółów zapraszamy na spotkanie z naszym doradcą.

Kursy walut
USD  4,5664
EUR  4,6581
JPY  3,3960
GBP  5,5355
carousel slider

© 2022 Realfinance Polska. Wszelkie prawa zastrzeżone

Projekt i realizacja: