Ubezpieczenie na życie z kapitałem

Ubezpieczenie na życie z kapitałem

Ubezpieczenie na życie z kapitałem jest zabezpieczeniem dla Twoje rodziny w momencie Twojej śmierci, lub dla Ciebie w wypadkach losowych. 

Czas trwania ubezpieczenia nie jest określony. Obowiązuje albo do rozwiązania umowy albo do końca życia.


Korzystając z pomocy naszych doradców możesz dowiedzieć się więcej o kwotach ubezpieczeń jeśli chcesz:
- zabezpieczyć rodzinę
- zabezpieczyć siebie


Zachęcamy też do spotkania z naszym doradcą, który wyjaśni specyfikę poszczególnych ubezpieczeń oraz zaproponuje najlepsze rozwiązanie w twojej sytuacji.

Dlaczego warto spotkać się z doradcą?

- doradca dobierze optymalne dla Ciebie warunki ubezpieczenia
- zapozna Cię ze wszystkimi wyłączeniami i ograniczeniami odpowiedzialności zawartymi w umowie
- sprawdzi możliwość dokupienia umów dodatkowych, rozszerzających zakres interesującej Cię ochrony, ostrzeże, kiedy towarzystwo może nie wypłacić świadczenia


Nasz doradca dba o Twoje interesy, a nie o interesy ubezpieczyciela.

Co może obejmować ubezpieczenie na życie?

- śmierć naturalną oraz w następstwie wypadku
- utratę zdrowia w wyniku choroby lub wypadku
- leczenie szpitalne i ryczałtowy zwrot kosztów
- śmierć rodzica (opiekuna), która skutkuje rentą sierocą dla dziecka
- inwalidztwo dziecka, które skutkuje rentą
- niezdolność do pracy czyli ubezpieczenie składki w celu zwolnienia z kolejnych wpłat


Kto może otrzymać kwotę ubezpieczenia po Twojej śmierci?
Właściwie każdy, kogo do tego upoważnisz. Poczynając od Twojej rodziny, po instytucję lub fundację.

Co wpływa na wysokość składki ubezpieczeniowej?

- wiek
- płeć
- stan zdrowia
- sposób życia
- zawód
- suma ubezpieczenia


Suma ubezpieczenia

Jest to kwota, którą zobowiązuje się wypłacić towarzystwo ubezpieczeniowe w przypadku wystąpienia zdarzeń losowych określonych w umowie ubezpieczenia. Suma ubezpieczenia może być stała, lub corocznie podwyższana o kilka procent (wskaźnik indeksacji). Indeksacja nie jest obowiązkowa i ma na celu urealnienie sumy ubezpieczenia.

Kursy walut
USD  4,5664
EUR  4,6581
JPY  3,3960
GBP  5,5355
carousel slider

© 2022 Realfinance Polska. Wszelkie prawa zastrzeżone

Projekt i realizacja: