Ubezpieczenie terminowe na życie

Ubezpieczenie terminowe na życie

Terminowe ubezpieczenie na życie zabezpiecza finansowo Ciebie na wypadek zdarzeń losowych, lub Twoją rodzinę na wypadek Twojej śmierci.

W ten sposób nie gromadzisz żadnego kapitału i w momencie rozwiązania umowy nie zwracane Ci są żadne wpłaty. Często ubezpieczenie terminowe na życie wymagane jest przez banki przy zaciąganiu kredytu. 


Dlaczego warto spotkać się z doradcą?

- doradca dobierze optymalne dla Ciebie warunki ubezpieczenia
- zapozna Cię ze wszystkimi wyłączeniami i ograniczeniami odpowiedzialności zawartymi w umowie
- sprawdzi możliwość dokupienia umów dodatkowych, rozszerzających zakres interesującej Cię ochrony,
- ostrzeże, kiedy towarzystwo może nie wypłacić świadczenia


Nasz doradca dba o Twoje interesy, a nie o interesy ubezpieczyciela.


Okres ubezpieczenia
Okres ubezpieczenia wybierasz w zależności od potrzeb (np. na czas spłaty kredytu).

Co wpływa na wysokość składki ubezpieczeniowej?

- wiek
- płeć
- stan zdrowia
- sposób życia
- zawód
- suma ubezpieczenia
- okres ubezpieczenia


Suma ubezpieczenia
Jest to kwota, którą zobowiązuje się wypłacić towarzystwo ubezpieczeniowe w przypadku wystąpienia zdarzeń losowych określonych w umowie ubezpieczenia. Suma ubezpieczenia może być stała lub corocznie podwyższana o kilka procent (wskaźnik indeksacji). Indeksacja nie jest obowiązkowa i ma na celu urealnienie sumy ubezpieczenia. Jest to ważne przy długim okresie trwania umowy.

Ubezpieczenie jako ochrona kredytu
Dla zabezpieczenia kredytu powstały specjalne programy ubezpieczeniowe z malejącą sumą ubezpieczenia. Gdy spłacasz kredyt i maleje zadłużenie, zmniejsza się suma ubezpieczenia i tym samym płacisz niższą składkę.


Wypłata świadczenia
Świadczenie w wysokości sumy ubezpieczenia wypłacane jest osobie wskazanej w polisie (uposażonemu) w przypadku Twojej śmierci w okresie trwania umowy. Jeżeli śmierć nastąpi po wygaśnięciu umowy ubezpieczenia, świadczenie nie zostanie wypłacone.

Kursy walut
USD  4,5664
EUR  4,6581
JPY  3,3960
GBP  5,5355
carousel slider

© 2022 Realfinance Polska. Wszelkie prawa zastrzeżone

Projekt i realizacja: