Ubezpieczenie z funduszem kapitałowym

Ubezpieczenie z funduszem kapitałowym

Ubezpieczenie na życie z funduszem inwestycyjnym służy do zbierania i pomnażania kapitału, który po zakończeniu okresu przewidzianego umową zostaje wypłacony Tobie lub osobie, którą do tego upoważnisz.

Ubezpieczenie takie może pełnić również funkcję ochroną, tak jak terminowe lub bezterminowe ubezpieczenie na życie. 


Korzystając z pomocy naszych przedstawicieli, możesz dowiedzieć się więcej o kwotach ubezpieczeń jeśli chcesz:

- zabezpieczyć rodzinę
- zabezpieczyć siebie


Zachęcamy też do spotkania z naszym doradcą, który wyjaśni specyfikę poszczególnych ubezpieczeń oraz zaproponuje najlepsze rozwiązanie w twojej sytuacji.

Dlaczego warto spotkać się z doradcą?

- doradca dobierze optymalne dla Ciebie warunki ubezpieczenia
- zapozna Cię ze wszystkimi wyłączeniami i ograniczeniami odpowiedzialności zawartymi w umowie
- sprawdzi możliwość dokupienia umów dodatkowych, rozszerzających zakres interesującej Cię ochrony, ostrzeże kiedy towarzystwo może nie wypłacić świadczenia
- wytłumaczy Ci w jaki sposób możesz współdecydować o taktyce inwestowania Twoich pieniędzy


Nasz doradca dba o Twoje interesy, a nie o interesy ubezpieczyciela.


Czym różni się ubezpieczenie na życie z funduszem inwestycyjnym od funduszu inwestycyjnego? 
Fundusz inwestuje prawie wszystkie otrzymane pieniądze (potrąca opłatę za obsługę), pozwala w każdej chwili wypłacić zebrany kapitał, ale nie tworzy żadnego kapitału na wypadek ewentualnego odszkodowania. Na ogół do funduszu można wpłacać dowolne kwoty, w dowolnym terminie. 


Towarzystwo znaczną cześć składki zabiera na pokrycie ryzyka wypłaty ewentualnego odszkodowania, a tylko cześć inwestuje i przekazuje na kapitał emerytalny. Wykupując polisę trzeba pamiętać, że jest to zobowiązanie do regularnego opłacania określonej składki przez wiele lat. Wycofanie się z umowy ubezpieczenia w ciągu pierwszych lat to utrata znacznej części wpłaconych pieniędzy, ale w razie śmierci ubezpieczonego, jego bliskim zostanie wypłacone odszkodowanie dużo wyższe od zebranych kwot.

Co może obejmować ubezpieczenie?

- śmierć naturalną oraz w następstwie wypadku
- utratę zdrowia w wyniku choroby lub wypadku
- leczenie szpitalne i ryczałtowy zwrot kosztów
- śmierć rodzica (opiekuna), które skutkuje rentą sierocą dla dziecka
- inwalidztwo dziecka, które skutkuje rentą
- niezdolność do pracy czyli ubezpieczenie składki w celu zwolnienia z kolejnych wpłat


Co wpływa na wysokość składki ubezpieczeniowej?

- wiek
- płeć
- stan zdrowia
- sposób życia
- zawód
- suma ubezpieczenia


W jaki sposób inwestowane są Twoje pieniądze w ubezpieczeniu na życie z funduszem inwestycyjnym?
Wpłacane przez Ciebie składki są zarządzane przez towarzystwo w celu osiągnięcia zysku. Uzyskuje się go przez odpowiednie inwestowanie w różne instrumenty finansowe, czyli zakup wybranych akcji, obligacji, itp. i zarządzanie nimi. Możesz całkowicie zaufać towarzystwu ubezpieczeniowemu, lub sam po części decydować, jak ma fundusz inwestować Twoje pieniądze. 


Nasz doradca wyjaśni Ci w jaki sposób współdecydować o swoich pieniądzach.

Na co przeznaczana jest Twoja składka?
Sam decydujesz jaka część Twojej składki przeznaczana jest na ubezpieczenie, i jaka ma być inwestowana.


Kto może otrzymać kwotę ubezpieczenia po Twojej śmierci lub po wygaśnięciu umowy?
Właściwie każdy kogo do tego upoważnisz. Poczynając od Twojej rodziny po instytucję lub fundację.

Kursy walut
USD  4,5664
EUR  4,6581
JPY  3,3960
GBP  5,5355
carousel slider

© 2022 Realfinance Polska. Wszelkie prawa zastrzeżone

Projekt i realizacja: