Informacja publiczna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Informacja publiczna dotycząca przetwarzania danych osobowych

  • Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych przez Realfinance Sp. z o.o. Sp.k.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i  w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako Rozporządzenie 2016/679), informuję, iż:
1.    Administratorem danych osobowych jest  Realfinance Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie, ul. Cybernetyki 7b, 02-677 Warszawa.
2.    Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych ustanowionym przez administratora danych pod adresem e-mail: inspektor@realfinance.pl, a także za pośrednictwem poczty tradycyjnej, pod wskazany powyżej adresem.
3.    Dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia marketingu usług pośrednictwa ubezpieczeniowego. Dane przetwarzane są na podstawie usprawiedliwionego celu (marketing bezpośredni) lub na podstawie zgody.
4.    Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podwykonawcy administratora (na podstawie umowy powierzenia, w szczególności podmioty świadczące usługi IT i usługi księgowe) oraz podmioty uprawnione do otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa takie jak np. policja, prokuratura, sąd. Administrator Pana/Pani danych osobowych przewiduje możliwość transferu danych osobowych do innych administratorów(w tym ubezpieczycieli) za uprzednią zgodą.
5.    Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu odwołania zgody.
6.    Osobom, których dane przetwarzane są przez Administratora przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych a także prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania lub profilowania danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Aby skorzystać ze swoich praw należy skontaktować się z inspektorem ochrony danych osobowych (za pośrednictwem poczty e-mail lub poczty tradycyjnej pisząc na adres korespondencyjny Administratora).
7.    Istnieje prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przetwarzanie danych osobowych lub reklamacji do Administratora [inspektor@realfinance.pl] w przypadku gdy osoba, której dane dotyczą uzna, że przetwarzanie odbywa się niezgodnie z przepisami prawa.
8.    Podanie danych osobowych przetwarzanych przez Administratora jest dobrowolne.  
9.    Dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

  • Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych przez Realfin Polska Sp. z o.o. Sp.k.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i  w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako Rozporządzenie 2016/679), informuję, iż:
1.    Administratorem danych osobowych jest  Realfin Polska Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie, ul. Cybernetyki 7b , 02-677 Warszawa.
2.    Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych ustanowionym przez administratora danych pod adresem e-mail: inspektor@realfinance.pl, a także za pośrednictwem poczty tradycyjnej, pod wskazany powyżej adresem.
3.    Dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia marketingu usług pośrednictwa ubezpieczeniowego. Dane przetwarzane są na podstawie usprawiedliwionego celu (marketing bezpośredni) lub na podstawie zgody.
4.    Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podwykonawcy administratora (na podstawie umowy powierzenia, w szczególności podmioty świadczące usługi IT i usługi księgowe) oraz podmioty uprawnione do otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa takie jak np. policja, prokuratura, sąd. Administrator Pana/Pani danych osobowych przewiduje możliwość transferu danych osobowych do innych administratorów(w tym ubezpieczycieli) za uprzednią zgodą.
5.    Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu odwołania zgody.
6.    Osobom, których dane przetwarzane są przez Administratora przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych a także prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania lub profilowania danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Aby skorzystać ze swoich praw należy skontaktować się z inspektorem ochrony danych osobowych (za pośrednictwem poczty e-mail lub poczty tradycyjnej pisząc na adres korespondencyjny Administratora).
7.    Istnieje prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przetwarzanie danych osobowych lub reklamacji do Administratora [inspektor@realfinance.pl] w przypadku gdy osoba, której dane dotyczą uzna, że przetwarzanie odbywa się niezgodnie z przepisami prawa.
8.    Podanie danych osobowych przetwarzanych przez Administratora jest dobrowolne.  
9.    Dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

  • Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych przez Real Finance Polska Sp. z o.o. Sp.k.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i  w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako Rozporządzenie 2016/679), informuję, iż:
1.    Administratorem danych osobowych jest  Real Finance Polska  Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie, ul. Szczęsna 4, 02-454 Warszawa.
2.    Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych ustanowionym przez administratora danych pod adresem e-mail: inspektor@realfinance.pl, a także za pośrednictwem poczty tradycyjnej, pod wskazany powyżej adresem.
3.    Dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia marketingu usług pośrednictwa ubezpieczeniowego. Dane przetwarzane są na podstawie usprawiedliwionego celu (marketing bezpośredni) lub na podstawie zgody.
4.    Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podwykonawcy administratora (na podstawie umowy powierzenia, w szczególności podmioty świadczące usługi IT i usługi księgowe) oraz podmioty uprawnione do otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa takie jak np. policja, prokuratura, sąd. Administrator Pana/Pani danych osobowych przewiduje możliwość transferu danych osobowych do innych administratorów(w tym ubezpieczycieli) za uprzednią zgodą.
5.    Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu odwołania zgody.
6.    Osobom, których dane przetwarzane są przez Administratora przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych a także prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania lub profilowania danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Aby skorzystać ze swoich praw należy skontaktować się z inspektorem ochrony danych osobowych (za pośrednictwem poczty e-mail lub poczty tradycyjnej pisząc na adres korespondencyjny Administratora).
7.    Istnieje prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przetwarzanie danych osobowych lub reklamacji do Administratora [inspektor@realfinance.pl] w przypadku gdy osoba, której dane dotyczą uzna, że przetwarzanie odbywa się niezgodnie z przepisami prawa.
8.    Podanie danych osobowych przetwarzanych przez Administratora jest dobrowolne.  
9.    Dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.Kursy walut
USD  3,7571
EUR  4,5003
JPY  3,4510
GBP  5,1824
carousel slider

© 2021 Realfinance Polska. Wszelkie prawa zastrzeżone

Projekt i realizacja: