Kim jest Doradca finansowy?

Ostatnie lata na polskim rynku finansowym to okres bardzo dynamicznych zmian. Stale zwiększająca się liczba instytucji, a co zatym idzie poszerzająca się oferta produktowa powodują, że dla przeciętnego konsumenta świadomy i przemyślany wybór właściwych rozwiązań finansowych staje się coraz trudniejszy.

Konsekwencją tego zjawiska jest rosnące zapotrzebowanie na usługi wyspecjalizowanych doradców, którzy dzięki fachowej wiedzy i doświadczeniu pomogą dobrać optymalne rozwiązania finansowe.

W Realfinance zajmujemy się planowaniem finansowym. Przyjęliśmy zasadę, że rolą doradcy finansowego powinno być dobranie takich produków finansowych, które złożone w jedną całość będą się uzupełniały tak, aby poprawiać poziom bezpieczeństwa naszych klientów zarówno w odniesieniu do dnia dzisiejszego jak i przyszłości.

Realizując tę zasadę współpracę z klientem rozpoczynamy od wykonania szczegółowej analizy finansowej, która z jednej strony pozwala spojrzeć na sytuację finansową klienta w dniu dzisiejszym, a z drugiej pozwala określić cele i plany finansowe na przyszłość.

W rezultacie doradca Realfinance dobiera odpowiednie produkty finansowe, składa je w całość, przedstawia klientowi jako kompletny plan finansowy, a następnie czuwa nad realizacją tego planu modyfikując go, jeśli wymaga tego zmieniająca się sytuacja życiowa klienta, bądź zachodzące zmiany na rynku finansowym.

Kursy walut
USD  4,5664
EUR  4,6581
JPY  3,3960
GBP  5,5355
carousel slider

© 2022 Realfinance Polska. Wszelkie prawa zastrzeżone

Projekt i realizacja: