Szkolenia

Model doradztwa Realfinance zakłada doskonałe przygotowanie zawodowe doradców Realfinance, dlatego wiele uwagi poświęcamy rekrutacji oraz szkoleniu doradców.

Proces przygotowania do zawodu doradcy finansowego w Realfinance składa sie z czterech etapów. Pierwszym z nich jest rekrutacja, której celem jest znalezienie osób, które będą potrafiły właściwie realizować model doradztwa Realfinance oraz będą miały szansę odnieść sukces jako doradcy.

Drugim etapem jest szkolenie wstępne. Podczas trwającej cztery tygodnie sesji szkoleniowej zadaniem kandydatów jest opanowanie podstaw teoretycznych i praktycznych dotyczących planowania finansowego, modelu doradztwa Realfinance oraz zasad funkcjonowania produktów finansowych.

Kolejnym etapem jest czterotygodniowy program wdrożenia do zawodu. W trakcie tego etapu doradcy doskonalą umiejetności z zakresu tworzenia planów finansowych oraz pogłębiają wiedzę dotyczącą produktów finansowych.

Czwarty etap przygotowania zawodowego dotyczy ciągłego doskonalenia umiejętności i pogłębiania wiedzy z zakresu funkcjonowania rynku finansowego. Etap ten trwa nieprzerwanie w trakcie kariery doradcy. Specyfika branży finansowej wymaga od doradców stałego udziału w cyklicznych szkoleniach wewnętrznych Realfinance, jak również zewnętrznych organizowanych przez firmy i instytucje partnerskie.

Kursy walut
USD  3,8567
EUR  4,5346
JPY  3,5168
GBP  5,3139
carousel slider

© 2021 Realfinance Polska. Wszelkie prawa zastrzeżone

Projekt i realizacja: